18. 11. 2019  5:18 Eugen
Akademický informační systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KHOLODOV, O. -- STUCHLÍKOVÁ, Ľ. Interactive Animation of Schottky Diode on the Basis of Object-Oriented Programming. Bakalářská práce. 2019. 23 s.

Originální název: Interactive Animation of Schottky Diode on the Basis of Object-Oriented Programming
Český název:
Autor: Bc. Oleksii Kholodov
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 23
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: object-oriented programming, objektovo-orientované programovanie, Interaktívna animácia, Interactive animation, JavaScript
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Oleksii Kholodov
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)