22. 10. 2019  4:09 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KHOLODOV, O. -- STUCHLÍKOVÁ, Ľ. Interactive Animation of Schottky Diode on the Basis of Object-Oriented Programming. Bakalárska práca. 2019. 23 s.

Originálny názov: Interactive Animation of Schottky Diode on the Basis of Object-Oriented Programming
Český názov:
Autor: Bc. Oleksii Kholodov
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 23
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: object-oriented programming, objektovo-orientované programovanie, Interaktívna animácia, Interactive animation, JavaScript
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Oleksii Kholodov
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)