20. 10. 2019  21:27 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

REŽO, V. -- JAGELKA, M. Inteligentný nabíjací systém pre elektro formulu. Bakalárska práca. 2019. 71 s.

Originálny názov: Inteligentný nabíjací systém pre elektro formulu
Anglický názov: Smart Charging Sstem for Electric Formula.
Český názov:
Autor: Bc. Vratislav Režo
Ing. Martin Jagelka, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 71
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: DCV-PV, Li-Ion, MSCC, Li-Pol, Akumulátor, STM32, CAN, Accumulator
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Vratislav Režo
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)