15. 10. 2019  5:39 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VADOVSKÝ, J. -- STUCHLÍKOVÁ, Ľ. Skúmanie kvality polovodičových štruktúr na báze InAlGaN/GaN. Bakalárska práca. 2019. 40 s.

Originálny názov: Skúmanie kvality polovodičových štruktúr na báze InAlGaN/GaN
Anglický názov: Investigation of the Quality of Semiconductor Structures Based on InAlGaN/GaN
Český názov:
Autor: Bc. Jakub Vadovský
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 40
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: InAlGaN/GaN, hlboké energetické hladiny, deep energy levels, DLTFS, DLTS
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Jakub Vadovský
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)