23. 10. 2019  9:31 Alojza
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GEORGIEV, G. -- BRENKUŠ, J. Návrh zabezpečeného zberného bodu pre IoT bezdrôtové siete. Bakalárska práca. 2019. 19 s.

Originálny názov: Návrh zabezpečeného zberného bodu pre IoT bezdrôtové siete
Anglický názov: Design of a secured acquisition point for wireless IoT networks
Český názov:
Autor: Bc. Georgi Georgiev
Ing. Juraj Brenkuš, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 19
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: bezpečnosť, Smart Grid, Security, IoT, LoRa
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Georgi Georgiev
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)