16. 10. 2019  22:02 Vladimíra
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BŘEZOVJÁK, R. -- KUBINEC, P. Inteligentná zásuvka s ovládaním cez rozhranie Bluetooth. Bakalárska práca. 2019. 66 s.

Originálny názov: Inteligentná zásuvka s ovládaním cez rozhranie Bluetooth
Anglický názov: An intelligent socket controlled via Bluetooth
Český názov:
Autor: Bc. Roman Březovják
Ing. Peter Kubinec, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 66
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: intelligent socket, power measurement, power consumption, inteligentná domácnosť, meranie výkonu, intelligent household, inteligentná zásuvka, Bluetooth, spotreba energie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Roman Březovják
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)