17. 10. 2019  4:54 Hedviga
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SOBOTA, M. -- MIKOLÁŠEK, M. Príprava a charakterizácia Ga2O3 vrstiev pre optoelektronické a výkonové aplikácie. Bakalárska práca. 2019. 45 s.

Originálny názov: Príprava a charakterizácia Ga2O3 vrstiev pre optoelektronické a výkonové aplikácie
Anglický názov: Preparation and Characterisation of Ga2O3 for Optoelectronic and Power Applications
Český názov:
Autor: Bc. Michal Sobota
doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 45
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: rezistivita, rezistivity, b-Ga2O3, LI-MOCVD, band gap, zakázané pásmo
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Michal Sobota
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)