20. 10. 2019  2:33 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HRUBIŠÁK, F. -- KOVÁČ, J. Automatizácia pracoviska v programovom prostredí LabView. Bakalárska práca. 2019. 31 s.

Originálny názov: Automatizácia pracoviska v programovom prostredí LabView
Anglický názov: Automation of a workplace in LabView program environment
Český názov:
Autor: Bc. Fedor Hrubišák
doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 31
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Uhlové vyžarovacie charakteristiky, Arduino, LabVIEW, Mikrokontrolér Nano, Angular radiation characteristics, Microcontroller Nano
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Fedor Hrubišák
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)