20. 10. 2019  23:30 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FORGÁČ, M. -- MAREK, J. Návrh a realizácia obvodu pre testovanie SC odolnosti výkonových tranzistorov. Bakalárska práca. 2019. 42 s.

Originálny názov: Návrh a realizácia obvodu pre testovanie SC odolnosti výkonových tranzistorov
Anglický názov: Design of test circuit for Short circuit testing of power transistors
Český názov:
Autor: Bc. Martin Forgáč
Ing. Juraj Marek, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 42
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: výkonové prvky, reliability, transistor, tranzistor, skrat, short circuit, power devices, odolnosť, MOSFET
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Martin Forgáč
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)