15. 10. 2019  9:47 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SZABÓ, E. -- COCHEROVÁ, E. Modelovanie elektrických zariadení v prostredí Comsol Multiphysic. Bakalárska práca. 2019. 36 s.

Originálny názov: Modelovanie elektrických zariadení v prostredí Comsol Multiphysic
Anglický názov: Modeling of Electrical Devices in Comsol Multiphysic
Český názov:
Autor: Bc. Emanuel Szabó
Ing. Elena Cocherová, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 36
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: polovodičová dióda, modeling, semiconductor diode, modelovanie, Comsol Multiphysic
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Emanuel Szabó
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)