16. 10. 2019  8:50 Vladimíra
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

STRAKA, R. -- STOPJAKOVÁ, V. Merací systém pre dynamické merania lineárnych napäťových regulátorov. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Merací systém pre dynamické merania lineárnych napäťových regulátorov
Anglický názov: Measurement system for dynamic measurements of voltage regulators
Český názov:
Autor: Bc. Rastislav Straka
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: automotive industry, automobilový priemysel, Load Dump, AEC, ISO Pulse Generator, ISO Pulse Generátor, transients, prechodové stavy
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Rastislav Straka
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)