14. 10. 2019  14:01 Boris
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CHUDJAK, D. -- UHEREK, F. Optická frekvenčná reflektometria. Bakalárska práca. 2019. 42 s.

Originálny názov: Optická frekvenčná reflektometria
Anglický názov: Optical frequency domain reflectometry
Český názov:
Autor: Bc. Dávid Chudjak
prof. Ing. František Uherek, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 42
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Labview, characterization, charakterizácia, OFDR
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Dávid Chudjak
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)