18. 10. 2019  3:39 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

UJHELYI, T. -- TELEK, P. Využitie zariadenia Raspbery PI na spracovanie údajov. Bakalárska práca. 2019. 33 s.

Originálny názov: Využitie zariadenia Raspbery PI na spracovanie údajov
Anglický názov: The use of Raspberry PI equipment in data processing
Český názov:
Autor: Bc. Tomáš Ujhelyi
Ing. Peter Telek, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 33
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: FFT, microcomputer, ACS, LPR, mikropočítač, Raspberry Pi
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Tomáš Ujhelyi
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)