19. 10. 2019  1:40 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŽELEZŇÁKOVÁ, A. -- ARBET, D. Analýza integrovateľnosti napäťového konvertora na čip. Bakalárska práca. 2019. 68 s.

Originálny názov: Analýza integrovateľnosti napäťového konvertora na čip
Anglický názov: Investigation of the voltage converter integration on a chip
Český názov:
Autor: Bc. Anežka Železňáková
Ing. Daniel Arbet, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 68
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: transistor, ideálny spínač, cievka, tranzistor, napäťový konvertor, boost converter, inductor, ideal switch
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Anežka Železňáková
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)