22. 10. 2019  5:33 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CHYMO, F. -- FRÖHLICH, K. -- HARMATHA, L. -- HUŠEKOVÁ, K. -- ONDREJKA, P. -- KEMENY, M. -- HOTOVÝ, I. -- MIKOLÁŠEK, M. Development and characterization of photoelectrochemical MIS structures for hydrogen generation applications. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 103--106. ISBN 978-80-554-1568-0.

Originálny názov: Development and characterization of photoelectrochemical MIS structures for hydrogen generation applications
Slovenský názov:
Autor: Ing. Filip Chymo (40%)
Ing. Karol Fröhlich, DrSc. (10%)
doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD. (5%)
Kristína Hušeková (10%)
Ing. Peter Ondrejka (5%)
Martin Kemeny (5%)
prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc. (5%)
doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD. (20%)
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: ADEPT 2019
Podnázov:
Od strany: 103
Do strany: 106
Počet strán: 4
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: RuO2, TiO2, hydrogen, MIS, water splitting, corrosive protection
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Filip Chymo
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019. ISBN 978-80-554-1568-0.

Originálny názov: ADEPT 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Daniel Jandura (25%)
Ľuboš Šušlik (25%)
Petra Urbancová (25%)
doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. (25%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-554-1568-0
Vydavateľ: University of Žilina
Miesto vydania: Žilina
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 28.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)