20. 10. 2019  6:27 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CHVÁLA, A. -- SZOBOLOVSZKÝ, R. -- KOVÁČ, J. -- FLOROVIČ, M. -- MAREK, J. -- ČERNAJ, Ľ. -- DONOVAL, D. -- KOVÁČ, J. -- DUA, C. -- DELAGE, S L. -- JACQUET, J. Advanced characterization techniques and analysis of thermal properties of AlGaN/GaN multifinger power HEMTs on SiC substrate supported by three-dimensional simulation. Journal of Electronic Packaging, 141. s. 2019.

Originálny názov: Advanced characterization techniques and analysis of thermal properties of AlGaN/GaN multifinger power HEMTs on SiC substrate supported by three-dimensional simulation
Slovenský názov:
Autor: Ing. Aleš Chvála, PhD. (35%)
Ing. Robert Szobolovszký, PhD. (10%)
doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. (10%)
Ing. Martin Florovič, PhD. (10%)
Ing. Juraj Marek, PhD. (5%)
Ing. Ľuboš Černaj (5%)
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. (5%)
prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc. (10%)
Christian Dua (3%)
Sylvain Laurent Delage (4%)
Jean-Claude Jacquet (3%)
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of Electronic Packaging
Číslo zväzku (ročník): 141
Od strany: 2019
Do strany: 2019
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Aleš Chvála, PhD.
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Electronic Packaging. 2019.

Originálny názov: Journal of Electronic Packaging
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)