15. 10. 2019  6:53 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FLOROVIČ, M. -- SZOBOLOVSZKÝ, R. -- KOVÁČ, J. -- KOVÁČ, J. -- CHVÁLA, A. -- JACQUET, J. -- DELAGE, S L. Channel temperature determination of HEMT in quasi-static operation. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 55--58. ISBN 978-80-554-1568-0.

Originálny názov: Channel temperature determination of HEMT in quasi-static operation
Slovenský názov:
Autor: Ing. Martin Florovič, PhD. (40%)
Ing. Robert Szobolovszký, PhD. (15%)
doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. (15%)
prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc. (10%)
Ing. Aleš Chvála, PhD. (10%)
Jean-Claude Jacquet (5%)
Sylvain Laurent Delage (5%)
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: ADEPT 2019
Podnázov:
Od strany: 55
Do strany: 58
Počet strán: 4
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: GaN, channel temperature, HEMT, quasi-static I-V characteristics
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Martin Florovič, PhD.
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019. ISBN 978-80-554-1568-0.

Originálny názov: ADEPT 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Daniel Jandura (25%)
Ľuboš Šušlik (25%)
Petra Urbancová (25%)
doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. (25%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-554-1568-0
Vydavateľ: University of Žilina
Miesto vydania: Žilina
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 28.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)