18. 11. 2019  4:28 Eugen
Akademický informační systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DROBNÝ, J. -- KOPECKÝ, A. -- KÓSA, A. -- BENKO, P. -- FLOROVIČ, M. -- KOVÁČ, J. -- DELAGE, S L. -- STUCHLÍKOVÁ, Ľ. DLTFS study of GaN/AlGaN/GaN/SiC HEMT heterostructures with different layer composition. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 111--114. ISBN 978-80-554-1568-0.

Originální název: DLTFS study of GaN/AlGaN/GaN/SiC HEMT heterostructures with different layer composition
Slovenský název:
Autor: Ing. Jakub Drobný (30%)
Ing. Andrej Kopecký (5%)
Ing. Arpád Kósa, PhD. (10%)
Ing. Peter Benko, PhD. (10%)
Ing. Martin Florovič, PhD. (10%)
doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. (10%)
Sylvain Laurent Delage (5%)
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. (20%)
Pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: ADEPT 2019
Podnázev:
Od strany: 111
Do strany: 114
Počet stran: 4
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: electrically active defect, DLTFS, AlGaN/GaN/SiC HEMT structures
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Jakub Drobný
Poslední změna: 13.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019. ISBN 978-80-554-1568-0.

Originální název: ADEPT 2019
Anglický název:
Český název:
Editor: Daniel Jandura (25%)
Ľuboš Šušlik (25%)
Petra Urbancová (25%)
doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. (25%)
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-554-1568-0
Nakladatel: University of Žilina
Místo vydání: Žilina
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 28.09.2019 22:21 (Import dat z knihovny)