21. 10. 2019  0:13 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PATLEVIČOVÁ, I. -- KÓSA, A. -- DROBNÝ, J. -- MICHALKO, M. -- JAKAB, F. -- STUCHLÍKOVÁ, Ľ. Vizualization and processing of a large amount of measured DLTFS data in the evaluation process. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 195--198. ISBN 978-80-554-1568-0.

Originálny názov: Vizualization and processing of a large amount of measured DLTFS data in the evaluation process
Slovenský názov:
Autor: Ivana Patlevičová (30%)
Ing. Arpád Kósa, PhD. (25%)
Ing. Jakub Drobný (10%)
Miroslav Michalko (10%)
František Jakab (10%)
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. (15%)
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: ADEPT 2019
Podnázov:
Od strany: 195
Do strany: 198
Počet strán: 4
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: data processing, Deep Level Transient Fourier Spectroscopy, visualization
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Arpád Kósa, PhD.
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019. ISBN 978-80-554-1568-0.

Originálny názov: ADEPT 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Daniel Jandura (25%)
Ľuboš Šušlik (25%)
Petra Urbancová (25%)
doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. (25%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-554-1568-0
Vydavateľ: University of Žilina
Miesto vydania: Žilina
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 28.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)