15. 10. 2019  13:37 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

STUCHLÍKOVÁ, Ľ. -- BENKO, P. -- CHYMO, F. -- DROBNÝ, J. -- KÓSA, A. -- HRBÁČEK, J. Miesto edukačných hier v technickom vzdelávaní. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Brno: Univerzita obrany, 2019, ISBN 978-80-7582-097-6.

Originálny názov: Miesto edukačných hier v technickom vzdelávaní
Anglický názov:
Autor: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. (35%)
Ing. Peter Benko, PhD. (15%)
Ing. Filip Chymo (15%)
Ing. Jakub Drobný (15%)
Ing. Arpád Kósa, PhD. (15%)
Jiří Hrbáček (5%)
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Matematika, informační technologie a aplikované vědy
Podnázov:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Brno: Univerzita obrany, 2019. ISBN 978-80-7582-097-6.

Originálny názov: Matematika, informační technologie a aplikované vědy
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-7582-097-6
Vydavateľ: Univerzita obrany
Miesto vydania: Brno
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)