15. 10. 2019  1:02 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PŘIBIL, J. -- PŘIBILOVÁ, A. -- MATOUŠEK, J. Artefact determination by GMM-based continuous detection of emotional changes in synthetic speech. In TSP 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 45--48. ISBN 978-1-7281-1864-2.

Originálny názov: Artefact determination by GMM-based continuous detection of emotional changes in synthetic speech
Slovenský názov:
Autor: Jiří Přibil (45%)
doc. Ing. Anna Přibilová, PhD. (45%)
Jindřich Matoušek (10%)
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: TSP 2019
Podnázov:
Od strany: 45
Do strany: 48
Počet strán: 4
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: synthetic speech evaluation, text-to-speech system, statistical analysis, GMM classification
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

TSP 2019. Danvers: IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-1864-2.

Originálny názov: TSP 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-1-7281-1864-2
Vydavateľ: IEEE
Miesto vydania: Danvers
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)