22. 10. 2019  11:35 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DROBNÝ, J. -- BENKO, P. -- KÓSA, A. -- KOPECKÝ, A. -- FLOROVIČ, M. -- KOVÁČ, J. -- DELAGE, S L. -- STUCHLÍKOVÁ, Ľ. DLTFS study of emission and capture processes in GaN/AlGaN/GaN/SiC HEMT heterostructures with different layer compositions. In WOCSDICE 2019. Cabourg, 2019: 2019.

Originálny názov: DLTFS study of emission and capture processes in GaN/AlGaN/GaN/SiC HEMT heterostructures with different layer compositions
Slovenský názov:
Autor: Ing. Jakub Drobný (30%)
Ing. Peter Benko, PhD. (10%)
Ing. Arpád Kósa, PhD. (10%)
Ing. Andrej Kopecký (5%)
Ing. Martin Florovič, PhD. (10%)
doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. (10%)
Sylvain Laurent Delage (5%)
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. (20%)
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: WOCSDICE 2019
Podnázov:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Jakub Drobný
Posledná zmena: 19.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

WOCSDICE 2019. Cabourg, 2019: 2019.

Originálny názov: WOCSDICE 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania: Cabourg, 2019
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 31.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)