18. 10. 2019  21:19 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ARBET, D. -- KOVÁČ, M. -- STOPJAKOVÁ, V. -- POTOČNÝ, M. Voltage-to-frequency converter for ultra-low voltage applications. In MIPRO 2019. Rijeka: Croatian Society for Information and Communication Technology Electronics and Microelectronics, 2019, s. 53--58. ISBN 978-953-233-098-4.

Originálny názov: Voltage-to-frequency converter for ultra-low voltage applications
Slovenský názov:
Autor: Ing. Daniel Arbet, PhD. (50%)
Ing. Martin Kováč, PhD. (30%)
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. (10%)
Ing. Miroslav Potočný (10%)
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: MIPRO 2019
Podnázov:
Od strany: 53
Do strany: 58
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Daniel Arbet, PhD.
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

MIPRO 2019. Rijeka: Croatian Society for Information and Communication Technology Electronics and Microelectronics, 2019. ISBN 978-953-233-098-4.

Originálny názov: MIPRO 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-953-233-098-4
Vydavateľ: Croatian Society for Information and Communication Technology Electronics and Microelectronics
Miesto vydania: Rijeka
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 31.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)