20. 10. 2019  22:00 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

STOPJAKOVÁ, V. -- KOVÁČ, M. -- ARBET, D. -- NAGY, L. Towards energy-autonomous integrated systems through ultra-low voltage analog IC design. In MIXDES 2019. Lódž: University of Technology, 2019, s. 38--45. ISBN 978-83-63578-15-2.

Originálny názov: Towards energy-autonomous integrated systems through ultra-low voltage analog IC design
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. (50%)
Ing. Martin Kováč, PhD. (20%)
Ing. Daniel Arbet, PhD. (15%)
Ing. Lukáš Nagy, PhD. (15%)
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: MIXDES 2019
Podnázov:
Od strany: 38
Do strany: 45
Počet strán: 8
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: self-powered systems, ultra-low-voltage design, energy harvesting, bulk-driven, analog design, integrated circuits
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

MIXDES 2019. Lódž: University of Technology, 2019. ISBN 978-83-63578-15-2.

Originálny názov: MIXDES 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-83-63578-15-2
Vydavateľ: University of Technology
Miesto vydania: Lódž
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 19.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)