24. 10. 2019  3:34 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MARTON, M. -- MICHNIAK, P. -- BEHÚL, M. -- ŘEHÁČEK, V. -- VOJS STAŇOVÁ, A. -- REDHAMMER, R. -- VOJS, M. Bismuth modified boron doped diamond electrode for simultaneous determination of Zn, Cd and Pb ions by square wave anodic stripping voltammetry: Influence of boron concentration and surface morphology. Vacuum, 167. s. 182--188.

Originálny názov: Bismuth modified boron doped diamond electrode for simultaneous determination of Zn, Cd and Pb ions by square wave anodic stripping voltammetry: Influence of boron concentration and surface morphology
Slovenský názov:
Autor: Ing. Marián Marton, PhD. (24%)
Ing. Pavol Michniak, PhD. (20%)
Ing. Miroslav Behúl, PhD. (25%)
RNDr. Vlastimil Řeháček, PhD. (10%)
Andrea Vojs Staňová (10%)
prof.h.c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. (1%)
Ing. Marian Vojs, PhD. (10%)
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Vacuum
Číslo zväzku (ročník): 167
Od strany: 182
Do strany: 188
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: Bismuth electrode, boron doped diamond electrode, SWASV, heavy metals
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Marián Marton, PhD.
Posledná zmena: 24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Vacuum. 2019.

Originálny názov: Vacuum
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)