19. 10. 2019  4:21 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MIČJAN, M. -- WEIS, M. Vývoj technológie pre rýchle prvky organickej elektroniky. Dizertačná práca. 2019.

Originálny názov: Vývoj technológie pre rýchle prvky organickej elektroniky
Anglický názov: Development of technology for fast devices of organic electronics
Český názov:
Autor: Ing. Michal Mičjan, PhD.
doc. Ing. Martin Weis, DrSc.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: contact resistance, organické poľom riadené tranzistory, kontaktný odpor, organic field-effect transistor, organické tenkovrstvové tranzistory, organic thin-film transistor
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Michal Mičjan, PhD.
Posledná zmena: 31.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)