20. 10. 2019  3:14 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CHYMO, F. -- FRÖHLICH, K. -- KUNDRATA, I. -- HUŠEKOVÁ, K. -- HARMATHA, L. -- RACKO, J. -- BREZA, J. -- MIKOLÁŠEK, M. Characterization of MIS photoanode with a thin SiO2 layer for photoelectrochemical water splitting. In SITEK, J. -- VAJDA, J. -- JAMNICKÝ, I. APCOM 2019. Melville: AIP Publishing, 2019, ISBN 978-0-7354-1873-8.

Originálny názov: Characterization of MIS photoanode with a thin SiO2 layer for photoelectrochemical water splitting
Slovenský názov:
Autor: Ing. Filip Chymo (50%)
Ing. Karol Fröhlich, DrSc. (5%)
Ing. Ivan Kundrata (5%)
Kristína Hušeková (20%)
doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD. (10%)
Ing. Juraj Racko, CSc. (5%)
prof. Ing. Juraj Breza, CSc. (5%)
doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD. (20%)
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: APCOM 2019
Podnázov:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Filip Chymo
Posledná zmena: 07.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

SITEK, J. -- VAJDA, J. -- JAMNICKÝ, I. APCOM 2019. Melville: AIP Publishing, 2019. ISBN 978-0-7354-1873-8.

Originálny názov: APCOM 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor: prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc. (34%)
doc. Ing. Ján Vajda, CSc. (33%)
Igor Jamnický (33%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-0-7354-1873-8
Vydavateľ: AIP Publishing
Miesto vydania: Melville
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 19.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)