12. 12. 2019  17:03 Otília
Akademický informační systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

RACKO, J. -- MIKOLÁŠEK, M. -- GRMANOVÁ, A. -- BENKO, P. -- KADLEČÍKOVÁ, M. -- HARMATHA, L. -- BREZA, J. A model of antiparallel spontaneous and piezoelectric polarizations in AlGaN/GaN. In SITEK, J. -- VAJDA, J. -- JAMNICKÝ, I. APCOM 2019. St. Louis: AIP Publishing, 2019, ISBN 978-0-7354-1873-8.

Originální název: A model of antiparallel spontaneous and piezoelectric polarizations in AlGaN/GaN
Slovenský název:
Autor: Ing. Juraj Racko, CSc. (45%)
doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD. (10%)
RNDr. Alena Grmanová (5%)
Ing. Peter Benko, PhD. (10%)
Ing. Magdaléna Kadlečíková, CSc. (5%)
doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD. (10%)
prof. Ing. Juraj Breza, CSc. (15%)
Pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: APCOM 2019
Podnázev:
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Juraj Racko, CSc.
Poslední změna: 07.09.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

SITEK, J. -- VAJDA, J. -- JAMNICKÝ, I. APCOM 2019. St. Louis: AIP Publishing, 2019. ISBN 978-0-7354-1873-8.

Originální název: APCOM 2019
Anglický název:
Český název:
Editor: prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc. (34%)
doc. Ing. Ján Vajda, CSc. (33%)
Igor Jamnický (33%)
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-0-7354-1873-8
Nakladatel: AIP Publishing
Místo vydání: St. Louis
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 19.10.2019 22:20 (Import dat z knihovny)