15. 10. 2019  1:12 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VAVRINSKÝ, E. -- TVAROŽEK, V. Úvod do senzoriky. Bratislava : Spektrum STU, 2019. 116 s. ISBN 978-80-227-4934-3.

Originálny názov: Úvod do senzoriky
Anglický názov: Introduction to Sensors
Autor: Ing. Erik Vavrinský, PhD.
prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
ISBN: 978-80-227-4934-3
Vydavateľ: Spektrum STU
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2019
Počet strán: 116
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Erik Vavrinský, PhD.
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)