22. 10. 2019  5:17 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MEDVECKÁ, E. -- VOJS, M. -- MARTON, M. -- MICHNIAK, P. -- GRABIC, R. -- VOJS STAŇOVÁ, A. BDD electrodes for electrochemical degradation of selected pharmaceuticals. In Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX. Ústí nad Labem,: BEST servis, 2019, s. 157--159. ISBN 978-80-905221-7-6.

Originálny názov: BDD electrodes for electrochemical degradation of selected pharmaceuticals
Anglický názov: BDD elektródy pre elektrochemickú oxidáciu vybraných liečiv
Autor: Erika Medvecká (40%)
Ing. Marian Vojs, PhD. (10%)
Ing. Marián Marton, PhD. (10%)
Ing. Pavol Michniak, PhD. (5%)
Roman Grabic (5%)
Andrea Vojs Staňová (30%)
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX
Podnázov:
Od strany: 157
Do strany: 159
Počet strán: 3
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Marian Vojs, PhD.
Posledná zmena: 05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX. Ústí nad Labem,: BEST servis, 2019. ISBN 978-80-905221-7-6.

Originálny názov: Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-905221-7-6
Vydavateľ: BEST servis
Miesto vydania: Ústí nad Labem,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)