15. 10. 2019  0:38 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BEHÚL, M. -- VOJS, M. -- MARTON, M. -- MICHNIAK, P. -- KURNIAWAN, M. -- HONIG, H. -- ZYABKIN, D. -- RAMIREZ, M O. -- BUND, A. Influence of TiO2 thickness on PEC properties of BDD/TiO2 electrodes. In Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX. Ústí nad Labem,: BEST servis, 2019, s. 14--17. ISBN 978-80-905221-7-6.

Originálny názov: Influence of TiO2 thickness on PEC properties of BDD/TiO2 electrodes
Slovenský názov:
Autor: Ing. Miroslav Behúl, PhD. (40%)
Ing. Marian Vojs, PhD. (15%)
Ing. Marián Marton, PhD. (10%)
Ing. Pavol Michniak, PhD. (10%)
Mario Kurniawan (5%)
Hauke-Lars Honig (5%)
Dmitry Zyabkin (5%)
Manuel Oliva Ramirez (5%)
Andreas Bund (5%)
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX
Podnázov:
Od strany: 14
Do strany: 17
Počet strán: 4
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: TiO2, PEC, BDD
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Miroslav Behúl, PhD.
Posledná zmena: 21.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX. Ústí nad Labem,: BEST servis, 2019. ISBN 978-80-905221-7-6.

Originálny názov: Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-905221-7-6
Vydavateľ: BEST servis
Miesto vydania: Ústí nad Labem,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)