20. 10. 2019  6:30 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VOJS, M. -- ŘEHÁČEK, V. -- VOJS STAŇOVÁ, A. -- MEDVECKÁ, E. -- BEHÚL, M. -- MICHNIAK, P. -- ŠKVÁRA, P. -- MARTON, M. Boron doped diamond electrodes: the effect of hierarchical nanostructuring. In Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX. Ústí nad Labem,: BEST servis, 2019, s. 236--239. ISBN 978-80-905221-7-6.

Originálny názov: Boron doped diamond electrodes: the effect of hierarchical nanostructuring
Anglický názov:
Autor: Ing. Marian Vojs, PhD. (40%)
RNDr. Vlastimil Řeháček, PhD. (15%)
Andrea Vojs Staňová (10%)
Erika Medvecká (10%)
Ing. Miroslav Behúl, PhD. (10%)
Ing. Pavol Michniak, PhD. (5%)
Pavel Škvára (5%)
Ing. Marián Marton, PhD. (5%)
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX
Podnázov:
Od strany: 236
Do strany: 239
Počet strán: 4
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Marian Vojs, PhD.
Posledná zmena: 21.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX. Ústí nad Labem,: BEST servis, 2019. ISBN 978-80-905221-7-6.

Originálny názov: Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-905221-7-6
Vydavateľ: BEST servis
Miesto vydania: Ústí nad Labem,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)