18. 10. 2019  20:53 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠOVČÍK, M. -- STOPJAKOVÁ, V. Rozvoj digitálnych metód kalibrácie analógových integrovaných obvodov v nanotechnológiách. In PAD 2019. Praha: AMCA spol.sr.o., 2019, s. 31--34. ISBN 978-80-88214-20-5.

Originálny názov: Rozvoj digitálnych metód kalibrácie analógových integrovaných obvodov v nanotechnológiách
Anglický názov: Development of digital methods of calibration for analog integrated circuits in nanotechnologies
Autor: Ing. Michal Šovčík (100%)
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: PAD 2019
Podnázov:
Od strany: 31
Do strany: 34
Počet strán: 4
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: rozptyl napätia, teploty a parametrov technológie, digitálna metóda kalibrácie, vstupný napät’ový ofset
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Michal Šovčík
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

PAD 2019. Praha: AMCA spol.sr.o., 2019. ISBN 978-80-88214-20-5.

Originálny názov: PAD 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-88214-20-5
Vydavateľ: AMCA spol.sr.o.
Miesto vydania: Praha
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)