14. 7. 2020  8:07 Kamil
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BAKYTA, P. -- DUCHOŇ, F. -- VOJS, M. -- CHOVANEC, Ľ. -- BABINEC, A. Roboty majú využitie aj v laboratóriách (1). ATP Journal, 27. s. 46--48.

Originálny názov: Roboty majú využitie aj v laboratóriách (1)
Anglický názov: Robots can be used in laboratories (1)
Autor:
Pracovisko:
Ústav robotiky a kybernetiky
Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
ATP Journal
Číslo zväzku (ročník):
27
Od strany:
46
Do strany: 48
Počet strán:
3
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie: ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania: 2020
 
Záznam vložil: Ing. Patrik Bakyta
Posledná zmena: 04.04.2020 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ATP Journal. 2020.

Originálny názov:
ATP Journal
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
Posledná zmena:
04.04.2020 22:20 (Import dát z knižnice)