14. 7. 2020  8:42 Kamil
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ARBET, D. -- NAGY, L. -- STOPJAKOVÁ, V. Ultra-low-voltage IC design methods. In YEAP, K H. -- ISA, M M. -- SAYAGO, J. Integrated Circuits/Microchips. 1. vyd. London : IntechOpen Limited, 2020, s. 1--24. ISBN 978-1-78985-930-0.

Originálny názov:
Ultra-low-voltage IC design methods
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Integrated Circuits/Microchips
Podnázov:
Od strany: 1
Do strany:
24
Počet strán:
24
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: standard nanoscale CMOS technology, unconventional design approach, bulk-driven design, ultra-low-power, analog/mixed-signal IC design, ultra-low-voltage
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
2020
 
Záznam vložil: Ing. Daniel Arbet, PhD.
Posledná zmena:
25.04.2020 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

YEAP, K H. -- ISA, M M. -- SAYAGO, J. Integrated Circuits/Microchips. London : IntechOpen Limited, 2020. ISBN 978-1-78985-930-0.

Originálny názov:
Integrated Circuits/Microchips
Slovenský názov:
Autor: Kim Ho Yeap
Muammar Mohamad Isa
Jonathan Sayago
Druh publikácie:
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
ISBN: 978-1-78985-930-0
Vydavateľ:
IntechOpen Limited
Miesto vydania:
London
Rok vydania: 2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
Posledná zmena:
25.04.2020 22:20 (Import dát z knižnice)