14. 7. 2020  9:40 Kamil
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠOVČÍK, M. -- STOPJAKOVÁ, V. -- ARBET, D. -- POTOČNÝ, M. Autonomous on-chip digital calibration for analog ICs in nanotechnologies. In NAGY, L. -- STOPJAKOVÁ, V. Radioelektronika 2020. Piscataway: IEEE, 2020, s. 172--176. ISBN 978-1-7281-6468-7.

Originálny názov:
Autonomous on-chip digital calibration for analog ICs in nanotechnologies
Slovenský názov:
Autor: Ing. Michal Šovčík (60%)
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. (25%)
Ing. Daniel Arbet, PhD. (10%)
Ing. Miroslav Potočný (5%)
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Radioelektronika 2020
Podnázov:
Od strany: 172
Do strany:
176
Počet strán:
5
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Kľúčové slová:
slovenčina: continuous operation, input offset voltage, PVT variations, digital calibration, ageing compensation
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
2020
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
16.05.2020 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

NAGY, L. -- STOPJAKOVÁ, V. Radioelektronika 2020. Piscataway: IEEE, 2020. ISBN 978-1-7281-6468-7.

Originálny názov:
Radioelektronika 2020
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-1-7281-6468-7
Vydavateľ: IEEE
Miesto vydania:
Piscataway
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
Posledná zmena:
04.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)