14. 7. 2020  8:49 Kamil
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BAKYTA, P. -- DUCHOŇ, F. -- VOJS, M. -- CHOVANEC, Ľ. -- BABINEC, A. Roboty majú využitie aj v laboratóriách (2). ATP Journal, 27. s. 52--54.

Originálny názov:
Roboty majú využitie aj v laboratóriách (2)
Anglický názov:
Robots can be used in laboratories (2)
Autor: Ing. Patrik Bakyta (50%)
prof. Ing. František Duchoň, PhD. (25%)
Ing. Marian Vojs, PhD. (5%)
Ing. Ľuboš Chovanec, PhD. (10%)
doc. Ing. Andrej Babinec, PhD. (10%)
Pracovisko:
Ústav robotiky a kybernetiky
Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum:
ATP Journal
Číslo zväzku (ročník):
27
Od strany: 52
Do strany:
54
Počet strán:
3
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
2020
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
30.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ATP Journal.

Originálny názov:
ATP Journal
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie:
ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 30.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)