10. 8. 2020  21:28 Vavrinec
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 32

Publikace
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
A simple circuit that generates two non-overlapping pulse waveforms
Štofka, Marián
A simple circuit that generates two non-overlapping pulse waveforms. Electronics World, 126. s. 46--48.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Anténna sústava s fázovým riadením zmeny smerovej charakteristiky
Kucharovič, Martin -- Harťanský, René
Anténna sústava s fázovým riadením zmeny smerovej charakteristiky. Diplomová práce. Bratislava : 2020. 73 s.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Automatizovaný merací systém pre zber a spracovanie nameraných údajov
Kubík, Miroslav -- Ušák, Elemír
Automatizovaný merací systém pre zber a spracovanie nameraných údajov. Diplomová práce. Bratislava : 2020. 53 s.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Časomiera pre hasičský šport
Kučera, Jaroslav -- Mierka, Martin
Časomiera pre hasičský šport. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Design of electromagnetic absorbers and shields for high-frequency applications
Lisý, Kornel -- Dosoudil, Rastislav -- Ušáková, Mariana
Design of electromagnetic absorbers and shields for high-frequency applications. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Effects of iron deficiency on magnetic properties of NiZn ferrites
Sláma, Juraj -- Šoka, Martin -- Ušáková, Mariana -- Ušák, Elemír
Effects of iron deficiency on magnetic properties of NiZn ferrites. Acta Physica Polonica A, 137. s. 892--895.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
FFT analyzátor zvuku
Jánošík, Matej -- Bittera, Mikuláš
FFT analyzátor zvuku. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
FM rozhlasový vysielač
Dzuriš, Michal -- Harťanský, René
FM rozhlasový vysielač. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
High-power in-line waveguide to coaxial adapter
Bilík, Vladimír
High-power in-line waveguide to coaxial adapter. In NAGY, L. -- STOPJAKOVÁ, V. Radioelektronika 2020. Piscataway: IEEE, 2020, s. 73--76. ISBN 978-1-7281-6468-7.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020Podrobnosti
Hybridné prenosové vedenie pre plazmové zariadenie: Úžitkový vzor č. 8671, Dátum o zápise ÚV : 4.2.2020, Vestník ÚPV SR č. 2/2020
Sitar, Ján -- Halgoš, Ján
Hybridné prenosové vedenie pre plazmové zariadenie: Úžitkový vzor č. 8671, Dátum o zápise ÚV : 4.2.2020, Vestník ÚPV SR č. 2/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 24 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020
Podrobnosti
Inteligentný inventarizačný informačný systém
Chovanec, Viktor -- Bittera, Mikuláš
Inteligentný inventarizačný informačný systém. Diplomová práce. 2020. 87 s.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Iron-oxide minerals in the human tissues
Svobodová, Helena -- Kosnáč, Daniel -- Tanila, Heikki -- Wagner, Alexandra -- Trnka, Michal -- Vitovič, Pavol -- Hlinková, Jana -- Vavrinský, Erik -- Ehrlich, Hermann -- Polák, Štefan -- Kopáni, Martin
Iron-oxide minerals in the human tissues. BioMetals, 33. s. 1--13.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
MEMS sensor of force
Harťanský, René -- Hricko, Jaroslav -- Mierka, Martin -- Halgoš, Ján -- Dzuriš, Michal
MEMS sensor of force. Russian Journal of Nonlinear Dynamics, 16. s. 85--92.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Metamagnetic properties in Mn0.7Mg0.3Fe2O4 ferrite
Sláma, Jozef -- Paľa, Jozef -- Šoka, Martin -- Lokaj, Ján
Metamagnetic properties in Mn0.7Mg0.3Fe2O4 ferrite. Physica B-Condensed Matter, 576. s. 2020.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Metódy analýzy Barkhausenovho šumu
Luchava, Dušan -- Jančárik, Vladimír
Metódy analýzy Barkhausenovho šumu. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Novel method of contactless sensing of mechanical quantities
Harťanský, René -- Mierka, Martin -- Bittera, Mikuláš -- Hallon, Jozef -- Halgoš, Ján -- Hricko, Jaroslav -- Andok, Robert -- Rafaj, Michal
Novel method of contactless sensing of mechanical quantities. Measurement Science Review [elektronický zdroj], 20. s. 150--156.
články v časopisech2020
Podrobnosti
Optimalizácia webovej aplikácie pre vzdialené ovládanie experimentálnej meracej aparatúry prostredníctvom webového prehliadača
Václavík, Lukáš -- Ušák, Elemír
Optimalizácia webovej aplikácie pre vzdialené ovládanie experimentálnej meracej aparatúry prostredníctvom webového prehliadača. Diplomová práce. 2020. 76 s.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Programmable instrumentation amplifier
Wangui, Eunice Wanjiku -- Jančárik, Vladimír
Programmable instrumentation amplifier. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Raspberry Pi ako dátový prezentačný systém
Švajka, Jakub -- Harťanský, René
Raspberry Pi ako dátový prezentačný systém. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
RFID snímacie zariadenie
Traj, Jakub -- Harťanský, René
RFID snímacie zariadenie. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Riadiaci systém pre testy odolnosti voči nízkofrekvenčnému rušeniu
Novotný, Lukáš -- Hallon, Jozef
Riadiaci systém pre testy odolnosti voči nízkofrekvenčnému rušeniu. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Rubber magnets based on NBR and lithium ferrite with the ability to absorb electromagnetic radiation
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Ušák, Elemír -- Ušáková, Mariana -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Rubber magnets based on NBR and lithium ferrite with the ability to absorb electromagnetic radiation. Polymers for Advanced Technologies, 31. s. 1624--1633.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Rubber magnets cured with peroxide and coagents
Kvasničáková, Andrea -- Kruželák, Ján -- Medlenová, Elena -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan -- Gořalík, Marek
Rubber magnets cured with peroxide and coagents. Journal of Elastomers and Plastics, 52. s. 253--270.
články v časopisech
2020Podrobnosti
Some remarks on enhanced total internal reflection
Šumichrast, Ľubomír -- Franek, Jaroslav -- Dosoudil, Rastislav -- Červeňová, Jozefa
Some remarks on enhanced total internal reflection. Journal of Electrical Engineering, 71. s. 20--30.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Spôsob a zariadenie na bezkontaktné snímanie mechanických veličín: Úžitkový vzor č. 8653, Dátum o zápise ÚV : 7.1.2020 , Vestník ÚPV SR č. 1/2020
Harťanský, René -- Halgoš, Ján -- Hricko, Jaroslav -- Rafaj, Michal
Spôsob a zariadenie na bezkontaktné snímanie mechanických veličín: Úžitkový vzor č. 8653, Dátum o zápise ÚV : 7.1.2020 , Vestník ÚPV SR č. 1/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 5 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020
Podrobnosti
Substituted lithium ferrite utilized as magnetically active filler for composites with acrylonitryle butadiene rubber matrix
Ušáková, Mariana -- Ušák, Elemír -- Dosoudil, Rastislav -- Šoka, Martin
Substituted lithium ferrite utilized as magnetically active filler for composites with acrylonitryle butadiene rubber matrix. Acta Physica Polonica A, 137. s. 831--834.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Systém na snímanie Barkhausenovho šumu
Hilko, Karol -- Jančárik, Vladimír
Systém na snímanie Barkhausenovho šumu. Diplomová práce. Bratislava : 2020. 75 s.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Telemetrický systém pre monitorovanie včelstva
Hank, Jozef -- Bittera, Mikuláš
Telemetrický systém pre monitorovanie včelstva. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Virtuálny elektromer
Gallasová, Karolína -- Bittera, Mikuláš
Virtuálny elektromer. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Výkonový jednosmerný zdroj pre napájanie zosilňovača v triede H
Prieložný, Martin -- Halgoš, Ján
Výkonový jednosmerný zdroj pre napájanie zosilňovača v triede H. Diplomová práce. Bratislava : 2020. 101 s.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Zariadenie na zrýchlenie procesu leptania DPS
Vozár, Martin -- Mierka, Martin
Zariadenie na zrýchlenie procesu leptania DPS. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Zdokonalenie elektronického hudobného nástroja theremin
Hrušková, Lenka -- Ušák, Elemír
Zdokonalenie elektronického hudobného nástroja theremin. Diplomová práce. Bratislava : 2020. 63 s.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti