Jul 6, 2020   4:29 a.m. Patrik, Patrícia
Academic information system

Institute of Electrical Engineering (FEEIT) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 31

Publications
Type of result
Year
Details
A simple circuit that generates two non-overlapping pulse waveforms
Štofka, Marián
A simple circuit that generates two non-overlapping pulse waveforms. Electronics World, 126. p. 46--48.
articles in magazines
2020
Details
Automated measuring system for data acquisition and processing
Kubík, Miroslav -- Ušák, Elemír
Automatizovaný merací systém pre zber a spracovanie nameraných údajov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Control system for low-frequency interference immunity tests
Novotný, Lukáš -- Hallon, Jozef
Riadiaci systém pre testy odolnosti voči nízkofrekvenčnému rušeniu. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
DC power supply for a class H amplifier
Prieložný, Martin -- Halgoš, Ján
Výkonový jednosmerný zdroj pre napájanie zosilňovača v triede H. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Design of electromagnetic absorbers and shields for high-frequency applications
Lisý, Kornel -- Dosoudil, Rastislav -- Ušáková, Mariana
Design of electromagnetic absorbers and shields for high-frequency applications. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Device for accelerating the etching process of PCB
Vozár, Martin -- Mierka, Martin
Zariadenie na zrýchlenie procesu leptania DPS. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Effects of iron deficiency on magnetic properties of NiZn ferrites
Sláma, Juraj -- Šoka, Martin -- Ušáková, Mariana -- Ušák, Elemír
Effects of iron deficiency on magnetic properties of NiZn ferrites. Acta Physica Polonica A, 137. p. 892--895.
articles in magazines
2020
Details
Elastomérne magnety sieťované pomocou peroxidu a kovulkanizačného činidla
Kvasničáková, Andrea -- Kruželák, Ján -- Medlenová, Elena -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan -- Gořalík, Marek
Rubber magnets cured with peroxide and coagents. Journal of Elastomers and Plastics, 52. p. 253--270.
articles in magazines
2020
Details
Enhancement of the electronic musical instrument theremin
Hrušková, Lenka -- Ušák, Elemír
Zdokonalenie elektronického hudobného nástroja theremin. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
FFT sound analyser
Jánošík, Matej -- Bittera, Mikuláš
FFT analyzátor zvuku. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
FM radio transmitter
Dzuriš, Michal -- Harťanský, René
FM rozhlasový vysielač. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
High-power in-line waveguide to coaxial adapter
Bilík, Vladimír
High-power in-line waveguide to coaxial adapter. In NAGY, L. -- STOPJAKOVÁ, V. Radioelektronika 2020. Piscataway: IEEE, 2020, p. 73--76. ISBN 978-1-7281-6468-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
Hybridné prenosové vedenie pre plazmové zariadenie: Úžitkový vzor č. 8671, Dátum o zápise ÚV : 4.2.2020, Vestník ÚPV SR č. 2/2020
Sitar, Ján -- Halgoš, Ján
Hybridné prenosové vedenie pre plazmové zariadenie: Úžitkový vzor č. 8671, Dátum o zápise ÚV : 4.2.2020, Vestník ÚPV SR č. 2/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 24 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2020
Details
Intelligent Inventory Information System
Chovanec, Viktor -- Bittera, Mikuláš
Inteligentný inventarizačný informačný systém. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
MEMS sensor of force
Harťanský, René -- Hricko, Jaroslav -- Mierka, Martin -- Halgoš, Ján -- Dzuriš, Michal
MEMS sensor of force. Russian Journal of Nonlinear Dynamics, 16. p. 85--92.
articles in magazines2020
Details
Metamagnetic properties in Mn0.7Mg0.3Fe2O4 ferrite
Sláma, Jozef -- Paľa, Jozef -- Šoka, Martin -- Lokaj, Ján
Metamagnetic properties in Mn0.7Mg0.3Fe2O4 ferrite. Physica B-Condensed Matter, 576. p. 2020.
articles in magazines
2020
Details
Methods for Analysis of Barkhausen Noise
Luchava, Dušan -- Jančárik, Vladimír
Metódy analýzy Barkhausenovho šumu. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Minerály oxidov železa v ľudskom tele
Svobodová, Helena -- Kosnáč, Daniel -- Tanila, Heikki -- Wagner, Alexandra -- Trnka, Michal -- Vitovič, Pavol -- Hlinková, Jana -- Vavrinský, Erik -- Ehrlich, Hermann -- Polák, Štefan -- Kopáni, Martin
Iron-oxide minerals in the human tissues. BioMetals, 33. p. 1--13.
articles in magazines
2020
Details
Optimization of Web Application for Remote Control of Experimental Measuring Equipment Via Web Browser
Václavík, Lukáš -- Ušák, Elemír
Optimalizácia webovej aplikácie pre vzdialené ovládanie experimentálnej meracej aparatúry prostredníctvom webového prehliadača. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Phase control directional characteristic of antenna array
Kucharovič, Martin -- Harťanský, René
Anténna sústava s fázovým riadením zmeny smerovej charakteristiky. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Programovateľný prístrojový zosilňovač
Wangui, Eunice Wanjiku -- Jančárik, Vladimír
Programmable instrumentation amplifier. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Raspberry Pi as a data presentation system
Švajka, Jakub -- Harťanský, René
Raspberry Pi ako dátový prezentačný systém. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
RFID scanning device
Traj, Jakub -- Harťanský, René
RFID snímacie zariadenie. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Rubber magnets based on NBR and lithium ferrite with the ability to absorb electromagnetic radiation
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Ušák, Elemír -- Ušáková, Mariana -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Rubber magnets based on NBR and lithium ferrite with the ability to absorb electromagnetic radiation. Polymers for Advanced Technologies, 31. p. 1624--1633.
articles in magazines
2020
Details
Some remarks on enhanced total internal reflection
Šumichrast, Ľubomír -- Franek, Jaroslav -- Dosoudil, Rastislav -- Červeňová, Jozefa
Some remarks on enhanced total internal reflection. Journal of Electrical Engineering, 71. p. 20--30.
articles in magazines
2020
Details
Spôsob a zariadenie na bezkontaktné snímanie mechanických veličín: Úžitkový vzor č. 8653, Dátum o zápise ÚV : 7.1.2020 , Vestník ÚPV SR č. 1/2020
Harťanský, René -- Halgoš, Ján -- Hricko, Jaroslav -- Rafaj, Michal
Spôsob a zariadenie na bezkontaktné snímanie mechanických veličín: Úžitkový vzor č. 8653, Dátum o zápise ÚV : 7.1.2020 , Vestník ÚPV SR č. 1/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 5 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Substituted lithium ferrite utilized as magnetically active filler for composites with acrylonitryle butadiene rubber matrix
Ušáková, Mariana -- Ušák, Elemír -- Dosoudil, Rastislav -- Šoka, Martin
Substituted lithium ferrite utilized as magnetically active filler for composites with acrylonitryle butadiene rubber matrix. Acta Physica Polonica A, 137. p. 831--834.
articles in magazines
2020
Details
System for Barkhausen noise measurement
Hilko, Karol -- Jančárik, Vladimír
Systém na snímanie Barkhausenovho šumu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Telemetry system for bee hive monitoring
Hank, Jozef -- Bittera, Mikuláš
Telemetrický systém pre monitorovanie včelstva. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Timekeeper for fire sport
Kučera, Jaroslav -- Mierka, Martin
Časomiera pre hasičský šport. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Virtual electricity meter
Gallasová, Karolína -- Bittera, Mikuláš
Virtuálny elektromer. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details