31. 5. 2020  23:13 Petronela
Akademický informačný systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 6

Publikácie
Druh výsledku
RokPodrobnosti
A simple circuit that generates two non-overlapping pulse waveforms
Štofka, Marián
A simple circuit that generates two non-overlapping pulse waveforms. Electronics World :, 126. s. 46--48.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
High-power in-line waveguide to coaxial adapter
Bilík, Vladimír
High-power in-line waveguide to coaxial adapter. In NAGY, L. -- STOPJAKOVÁ, V. Radioelektronika 2020. Piscataway: IEEE, 2020, s. 73--76. ISBN 978-1-7281-6468-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
MEMS sensor of force
Harťanský, René -- Hricko, Jaroslav -- Mierka, Martin -- Halgoš, Ján -- Dzuriš, Michal
MEMS sensor of force. Russian Journal of Nonlinear Dynamics, 16. s. 85--92.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Metamagnetic properties in Mn0.7Mg0.3Fe2O4 ferrite
Sláma, Jozef -- Paľa, Jozef -- Šoka, Martin -- Lokaj, Ján
Metamagnetic properties in Mn0.7Mg0.3Fe2O4 ferrite. Physica B-Condensed Matter, 576. s. 2020.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Rubber magnets cured with peroxide and coagents
Kvasničáková, Andrea -- Kruželák, Ján -- Medlenová, Elena -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan -- Gořalík, Marek
Rubber magnets cured with peroxide and coagents. Journal of Elastomers and Plastics, 52. s. 253--270.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Spôsob a zariadenie na bezkontaktné snímanie mechanických veličín: Úžitkový vzor č. 8653, Dátum o zápise ÚV : 7.1.2020 , Vestník ÚPV SR č. 1/2020
Harťanský, René -- Halgoš, Ján -- Hricko, Jaroslav -- Rafaj, Michal
Spôsob a zariadenie na bezkontaktné snímanie mechanických veličín: Úžitkový vzor č. 8653, Dátum o zápise ÚV : 7.1.2020 , Vestník ÚPV SR č. 1/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 5 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti