17. 6. 2019  11:48 Adolf
Akademický informačný systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 24

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
A new method of measuring the physical quantities
Harťanský, René -- Mierka, Martin
A new method of measuring the physical quantities. In MAŇKA, J. -- ŠVEHLÍKOVÁ, J. -- WITKOVSKÝ, V. Measurement 2019. Bratislava: Slovak academy of sciences, 2019, s. 266--269. ISBN 978-80-972629-2-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Anténne fázové systémy
Vavrík, Ferdinand -- Ballo, Peter
Anténne fázové systémy. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Application of peroxide curing systems in cross-linking of rubber magnets based on NBR and barium ferrite
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Medlenová, Elena -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Application of peroxide curing systems in cross-linking of rubber magnets based on NBR and barium ferrite. Advances in Materials Science and Engineering, 2019. s. 2019.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Automatizované pracovisko pre kalibráciu pomocných meracích zariadení pre testy EMC
Križan, Lukáš -- Hallon, Jozef
Automatizované pracovisko pre kalibráciu pomocných meracích zariadení pre testy EMC. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatizovaný merací systém pre zber a spracovanie nameraných údajov
Zelník, Martin -- Ušák, Elemír
Automatizovaný merací systém pre zber a spracovanie nameraných údajov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Creating and modeling a magnetic invisibility cloak
Kucharovič, Martin -- Solovyov, Mykola -- Gömöry, Fedor
Creating and modeling a magnetic invisibility cloak. In Techničeskije universitety: integracija s evropejskimi i mirovymi sistemami obrazovanija. Iževsk: Izdateľstvo IžGTU imeni M.T.Kalašnikova, 2019, s. 381--387. ISBN 978-5-7526-0832-2 (T.1.).
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Frequency shift of the minimal magnitude of reflection coefficient in antenna array
Vavrík, Ferdinand -- Hallon, Jozef
Frequency shift of the minimal magnitude of reflection coefficient in antenna array. Journal of Electrical Engineering, 70. s. 64--68.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Generating sub-nanosecond pulses at low cost
Štofka, Marián
Generating sub-nanosecond pulses at low cost. Electronics World :, 125. s. 38--41.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Komplexný systém pre výkon skúšok odolnosti voči spojitému rušeniu
Šefčík, Ivan -- Hallon, Jozef
Komplexný systém pre výkon skúšok odolnosti voči spojitému rušeniu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Magnetic optical FBG sensors using optical frequency-domain reflectometry
Kaplan, Norbert -- Jasenek, Jozef -- Červeňová, Jozefa -- Ušáková, Mariana
Magnetic optical FBG sensors using optical frequency-domain reflectometry. IEEE Transactions on Magnetics, 55. s. 2019.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Measurement and evaluation of dielectric, magnetic and microwave absorbing properties of carbonyl iron loaded polymer composites
Lisý, Kornel -- Dosoudil, Rastislav -- Ušáková, Mariana
Measurement and evaluation of dielectric, magnetic and microwave absorbing properties of carbonyl iron loaded polymer composites. In MAŇKA, J. -- ŠVEHLÍKOVÁ, J. -- WITKOVSKÝ, V. Measurement 2019. Bratislava: Slovak academy of sciences, 2019, s. 240--243. ISBN 978-80-972629-2-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Metamagnetism in manganate magnesium ferrite
Sláma, Jozef -- Paľa, Jozef -- Šoka, Martin -- Lokaj, Ján
Metamagnetism in manganate magnesium ferrite. Journal of Electrical Engineering, 70. s. 78--81.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Modular education system of remote access applications employed for filter response measurement
Kamenský, Miroslav -- Králiková, Eva -- Červeňová, Jozefa -- Mierka, Martin
Modular education system of remote access applications employed for filter response measurement. In MAŇKA, J. -- ŠVEHLÍKOVÁ, J. -- WITKOVSKÝ, V. Measurement 2019. Bratislava: Slovak academy of sciences, 2019, s. 258--261. ISBN 978-80-972629-2-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Návrh magnetovacieho zosilňovača
Haluška, Jakub -- Jančárik, Vladimír
Návrh magnetovacieho zosilňovača. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Network analyzer calibration problem
Dzuriš, M. -- Harťanský, René
Network analyzer calibration problem. In Techničeskije universitety: integracija s evropejskimi i mirovymi sistemami obrazovanija. Iževsk: Izdateľstvo IžGTU imeni M.T.Kalašnikova, 2019, s. 365--369. ISBN 978-5-7526-0832-2 (T.1.).
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
New method of one-component force measurement
Harťanský, René -- Mierka, Martin
New method of one-component force measurement. In Techničeskije universitety: integracija s evropejskimi i mirovymi sistemami obrazovanija. Iževsk: Izdateľstvo IžGTU imeni M.T.Kalašnikova, 2019, s. 376--380. ISBN 978-5-7526-0832-2 (T.1.).
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
On the total internal reflection frustrated by a dielectric slab: Goos-Hänchen shift and deformation of the beam-wave profile
Červeňová, Jozefa -- Dosoudil, Rastislav -- Franek, Jaroslav -- Šumichrast, Ľubomír
On the total internal reflection frustrated by a dielectric slab: Goos-Hänchen shift and deformation of the beam-wave profile. Journal of Electrical Engineering, 70. s. 83--92.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Optical fiber sensors with long fiber Bragg grating based on OFDR
Kaplan, Norbert -- Jasenek, Jozef
Optical fiber sensors with long fiber Bragg grating based on OFDR. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Realization of a TEM cell
Mierka, Martin
Realization of a TEM cell. In MAŇKA, J. -- ŠVEHLÍKOVÁ, J. -- WITKOVSKÝ, V. Measurement 2019. Bratislava: Slovak academy of sciences, 2019, s. 162--166. ISBN 978-80-972629-2-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Resampling method for correction of laser tuning fluctuations in OFDR sensing system
Červeňová, Jozefa -- Jasenek, Jozef -- Kaplan, Norbert
Resampling method for correction of laser tuning fluctuations in OFDR sensing system. In MAŇKA, J. -- ŠVEHLÍKOVÁ, J. -- WITKOVSKÝ, V. Measurement 2019. Bratislava: Slovak academy of sciences, 2019, s. 291--294. ISBN 978-80-972629-2-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Rubber composites with the ability to absorb electromagnetic radiation
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Rubber composites with the ability to absorb electromagnetic radiation. In ZFM Festkörpertag. Hannover, Nemecko: Zentrum für Festkörperchemie und Neue Materialien, 2019, s. 1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Systém harmonickej analýzy periodických neharmonických signálov
Volek, Michal -- Červeňová, Jozefa
Systém harmonickej analýzy periodických neharmonických signálov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
The tunnel diode - a forgotten switching-speed champion
Štofka, Marián
The tunnel diode - a forgotten switching-speed champion. Electronics World :, 125. s. 30--33.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Two-port frequency-domain measurement of material parameters using network analysis method
Dosoudil, Rastislav -- Lisý, Kornel -- Ďurman, Vladimír
Two-port frequency-domain measurement of material parameters using network analysis method. In MAŇKA, J. -- ŠVEHLÍKOVÁ, J. -- WITKOVSKÝ, V. Measurement 2019. Bratislava: Slovak academy of sciences, 2019, s. 335--338. ISBN 978-80-972629-2-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti