15. 8. 2020  13:49 Marcela
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KAPLAN, N. -- JASENEK, J. -- ČERVEŇOVÁ, J. -- UŠÁKOVÁ, M. Magnetic optical FBG sensors using optical frequency-domain reflectometry. IEEE Transactions on Magnetics, 55. s. 2019.

Originální název:
Magnetic optical FBG sensors using optical frequency-domain reflectometry
Slovenský název:
Autor:
Ing. Norbert Kaplan, PhD. (70%)
prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD. (10%)
doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD. (10%)
Ing. Mariana Ušáková, PhD. (10%)
Pracoviště:
Ústav elektrotechniky
Druh publikace:
články v časopisech
Periodikum:
IEEE Transactions on Magnetics
Číslo svazku (ročník): 55
Od strany:
2019
Do strany:
2019
Počet stran:
1
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova:
slovenština: Terfenol-D, Fiber Bragg gratings, Optical Frequency-Domain Reflectometry, magnetic field sensor
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
2019
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
12.01.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

IEEE Transactions on Magnetics. 2019.

Originální název:
IEEE Transactions on Magnetics
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Poslední změna:
05.01.2019 22:20 (Import dat z knihovny)