24. 7. 2019  7:25 Vladimír
Akademický informačný systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KAPLAN, N. -- JASENEK, J. -- ČERVEŇOVÁ, J. -- UŠÁKOVÁ, M. Magnetic optical FBG sensors using optical frequency-domain reflectometry. IEEE Transactions on Magnetics, 55. s. 2019.

Originálny názov: Magnetic optical FBG sensors using optical frequency-domain reflectometry
Slovenský názov:
Autor: Ing. Norbert Kaplan, PhD. (70%)
prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD. (10%)
doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD. (10%)
Ing. Mariana Ušáková, PhD. (10%)
Pracovisko: Ústav elektrotechniky
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: IEEE Transactions on Magnetics
Číslo zväzku (ročník): 55
Od strany: 2019
Do strany: 2019
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: Terfenol-D, Fiber Bragg gratings, Optical Frequency-Domain Reflectometry, magnetic field sensor
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Norbert Kaplan, PhD.
Posledná zmena: 12. 01. 2019, 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

IEEE Transactions on Magnetics. 2019.

Originálny názov: IEEE Transactions on Magnetics
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 05. 01. 2019, 22:20 (Import dát z knižnice)