29. 2. 2020  5:43 Radomír
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SLÁMA, J. -- PAĽA, J. -- ŠOKA, M. -- LOKAJ, J. Metamagnetism in manganate magnesium ferrite. Journal of Electrical Engineering, 70. s. 78--81.

Originální název: Metamagnetism in manganate magnesium ferrite
Slovenský název:
Autor: prof. Ing. Jozef Sláma, PhD. (10%)
Ing. Jozef Paľa, PhD. (10%)
Ing. Martin Šoka, PhD. (60%)
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD. (20%)
Pracoviště: Ústav materiálov
Ústav elektrotechniky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Journal of Electrical Engineering
Číslo svazku (ročník): 70
Od strany: 78
Do strany: 81
Počet stran: 4
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: MnMg ferrite, magnetic cloak, metamagnetism
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Jozef Sláma, PhD.
Poslední změna: 16.02.2019 22:25 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Journal of Electrical Engineering. 2019.

Originální název: Journal of Electrical Engineering
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 16.02.2019 22:25 (Import dat z knihovny)