16. 12. 2019  8:13 Albína
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KRUŽELÁK, J. -- KVASNIČÁKOVÁ, A. -- MEDLENOVÁ, E. -- DOSOUDIL, R. -- HUDEC, I. Application of peroxide curing systems in cross-linking of rubber magnets based on NBR and barium ferrite. Advances in Materials Science and Engineering, 2019. s. 2019.

Originální název: Application of peroxide curing systems in cross-linking of rubber magnets based on NBR and barium ferrite
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD. (60%)
Ing. Andrea Kvasničáková (10%)
Ing. Elena Medlenová (10%)
doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD. (10%)
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. (10%)
Pracoviště: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Ústav elektrotechniky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Advances in Materials Science and Engineering
Číslo svazku (ročník): 2019
Od strany: 2019
Do strany: 2019
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Poslední změna: 06.04.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Advances in Materials Science and Engineering. 2019.

Originální název: Advances in Materials Science and Engineering
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 23.02.2019 22:20 (Import dat z knihovny)