19. 1. 2020  8:50 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠTOFKA, M. Generating sub-nanosecond pulses at low cost. Electronics World, 125. s. 38--41.

Originální název: Generating sub-nanosecond pulses at low cost
Slovenský název:
Autor: Ing. Marián Štofka, CSc. (100%)
Pracoviště: Ústav elektrotechniky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Electronics World
Číslo svazku (ročník): 125
Od strany: 38
Do strany: 41
Počet stran: 4
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Marián Štofka, CSc.
Poslední změna: 16.03.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Electronics World. 2019.

Originální název: Electronics World
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 06.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)