16. 12. 2019  14:36 Albína
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KAPLAN, N. -- JASENEK, J. Optical fiber sensors with long fiber Bragg grating based on OFDR: dát. obhajoby 13.3.2019, č. ved. odboru 5-2-10. Disertační práce. 2019. 99 s.

Originální název: Optical fiber sensors with long fiber Bragg grating based on OFDR: dát. obhajoby 13.3.2019, č. ved. odboru 5-2-10
Český název:
Autor: Ing. Norbert Kaplan, PhD.
prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD.
Pracoviště: Ústav elektrotechniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Disertační práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 99
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: optical fiber sensor, optická vláknová frekvenčná reflektometria, fiber Bragg grating, magnetic sensor, magnetický sensor, merací systém, optické vláknové senzory, sensing system, braggovské mriežky, optical frequency-domain reflectometry
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Norbert Kaplan, PhD.
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)