16. 12. 2019  13:20 Albína
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KRUŽELÁK, J. -- KVASNIČÁKOVÁ, A. -- DOSOUDIL, R. -- HUDEC, I. Rubber composites with the ability to absorb electromagnetic radiation. In ZFM Festkörpertag. Hannover, Nemecko: Zentrum für Festkörperchemie und Neue Materialien, 2019, s. 1.

Originální název: Rubber composites with the ability to absorb electromagnetic radiation
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD. (70%)
Ing. Andrea Kvasničáková (10%)
doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD. (10%)
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. (10%)
Pracoviště: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Ústav elektrotechniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: ZFM Festkörpertag
Podnázev:
Od strany: 1
Do strany: 1
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Poslední změna: 06.04.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

ZFM Festkörpertag. Hannover, Nemecko: Zentrum für Festkörperchemie und Neue Materialien, 2019.

Originální název: ZFM Festkörpertag
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: Zentrum für Festkörperchemie und Neue Materialien
Místo vydání: Hannover, Nemecko
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 06.04.2019 22:21 (Import dat z knihovny)