12. 11. 2019  23:06 Svätopluk
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ČERVEŇOVÁ, J. -- DOSOUDIL, R. -- FRANEK, J. -- ŠUMICHRAST, Ľ. On the total internal reflection frustrated by a dielectric slab: Goos-Hänchen shift and deformation of the beam-wave profile. Journal of Electrical Engineering, 70. s. 83--92.

Originální název: On the total internal reflection frustrated by a dielectric slab: Goos-Hänchen shift and deformation of the beam-wave profile
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD. (50%)
doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD. (40%)
Ing. Jaroslav Franek, CSc. (5%)
doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, CSc. (5%)
Pracoviště: Ústav elektrotechniky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Journal of Electrical Engineering
Číslo svazku (ročník): 70
Od strany: 83
Do strany: 92
Počet stran: 10
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: electromagnetic wave, total reflection, beam-wave-profile, Goos-Hänchen shift
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD.
Poslední změna: 11.05.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Journal of Electrical Engineering. 2019.

Originální název: Journal of Electrical Engineering
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 11.05.2019 22:20 (Import dat z knihovny)