9. 12. 2019  9:58 Izabela
Akademický informačný systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČERVEŇOVÁ, J. -- DOSOUDIL, R. -- FRANEK, J. -- ŠUMICHRAST, Ľ. On the total internal reflection frustrated by a dielectric slab: Goos-Hänchen shift and deformation of the beam-wave profile. Journal of Electrical Engineering, 70. s. 83--92.

Originálny názov: On the total internal reflection frustrated by a dielectric slab: Goos-Hänchen shift and deformation of the beam-wave profile
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD. (50%)
doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD. (40%)
Ing. Jaroslav Franek, CSc. (5%)
doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, CSc. (5%)
Pracovisko: Ústav elektrotechniky
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of Electrical Engineering
Číslo zväzku (ročník): 70
Od strany: 83
Do strany: 92
Počet strán: 10
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: electromagnetic wave, total reflection, beam-wave-profile, Goos-Hänchen shift
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD.
Posledná zmena: 11.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Electrical Engineering. 2019.

Originálny názov: Journal of Electrical Engineering
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 11.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)