20. 11. 2019  4:56 Félix
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HARŤANSKÝ, R. -- MIERKA, M. New method of one-component force measurement. In Techničeskije universitety: integracija s evropejskimi i mirovymi sistemami obrazovanija. Iževsk: Izdateľstvo IžGTU imeni M.T.Kalašnikova, 2019, s. 376--380. ISBN 978-5-7526-0832-2 (T.1.).

Originální název: New method of one-component force measurement
Slovenský název:
Autor: prof. Ing. René Harťanský, PhD. (50%)
Ing. Mgr. Martin Mierka (50%)
Pracoviště: Ústav elektrotechniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Techničeskije universitety: integracija s evropejskimi i mirovymi sistemami obrazovanija
Podnázev:
Od strany: 376
Do strany: 380
Počet stran: 5
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: resonance frequency, load cell, electromagnetic field, mutual impedance, MEMS
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. René Harťanský, PhD.
Poslední změna: 18.05.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Techničeskije universitety: integracija s evropejskimi i mirovymi sistemami obrazovanija. Iževsk: Izdateľstvo IžGTU imeni M.T.Kalašnikova, 2019. ISBN 978-5-7526-0832-2 (T.1.).

Originální název: Techničeskije universitety: integracija s evropejskimi i mirovymi sistemami obrazovanija
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-5-7526-0832-2 (T.1.)
Nakladatel: Izdateľstvo IžGTU imeni M.T.Kalašnikova
Místo vydání: Iževsk
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 18.05.2019 22:20 (Import dat z knihovny)